Do net fordjerre

This is Frisian which is like Dutch and is what we would speak if the Normans had not come here on 1066
Net fordjerre de blydskip fan alle wy hiene
De goede hoecht net ferlern as leafhawwers diel.
As jo nedich romte dan nimme it en forbliidzje.

Want ik hâld fan dy, ik sil no wêze sad
Mar der is gjin needsaak om trochstiek my yn it hert
Net fordjerre de blydskip fan alle wy hiene.

Mei jo leafde wurden ik ienris wie beklaaid
No neaken oan ‘e wyn, ik moat fuort
As jo nedich romte dan nimme it en forbliidzje.

De ienige konstante leafde is dat fan God
No Eros is Hy mei syn arrowed darten
Net fordjerre de blydskip fan alle wy hiene.

Op dizze forlorn, swakke tracks ik haw ien kear trod
Yn myn gedachten ik sykje foar raffelige charts
As jo nedich romte dan nimme it en forbliidzje.

Ik ha myn kaarten en no bin folslein beklaaid.
Mei tearens, farwol myn leafste hert.
Net fordjerre de blydskip fan alle wy hiene.
As jo nedich romte dan nimme it en forbliidzj

2 thoughts on “Do net fordjerre

I welcome comments and criticism

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.